Adineko pertsonak zaintzea
Irunen, Hondarribian eta Donostian

Adineko pertsonak zaintzea Irunen, Hondarribian eta Donostian

 

Adineko pertsonak zaintzea zerbitzua

- Garbitasun eta higiene pertsonala ohean edo bainuan, dutxan.

- Pixoihalak aldatzea.

- Mugitzea eta posturaz aldatzea (eskarak prebenitzeko).

- Ohea egitea, gaixoa ohean dagoela - Jaikitzen eta oheratzen laguntzea.

- Mugitzea. - Botikak kontrolatzea. - Elikatzea.

- Adinekoak zaintzea - Janztea / Eranztea.

- Etxean bertan mugitzen laguntzea

- Gorputz-higienea

- Laguntza fisiko-motorra.

- Elikagaiak kontrolatzea

- Janaria erostea.

- Botikak eta etxeko ohiturak edo ohitura pertsonalak kontrolatzea.

- Farmaziara, anbulatorioko hitzorduetara, ile-apaindegira, pologoarengana… laguntzea eta horiek guztiak kudeatzea.

- Gauez zaintzen egotea etxetan eta ospitaletan.

- Etxean bertan adineko pertsonentzako gimnasiako ariketa fisikoak egitea.

Aldi baterako laguntza: Etxeko laguntza aldi baterako besterik behar ez duten pertsonak, hala nola, ebakuntza edo erorketa baten ondoren, errehabilitazio garaian…

Patologia kronikoren bat daukaten gaixoak: Prozesu kroniko neurologikoak, arnasketari dagozkionak, erreumarekin lotutakoak zein bestelakoak dituzten pertsonak.

Hilurreneko gaixoak: Neoplasiak, minbizia, HIESa eta bestelako gaixotasunak dituzten eta hilurreneko fasean dauden gaixoak.

Dementziak: Narriadura kognitibo iraunkorra duten pertsonak (Alzheimer, Parkinson…)

Arrisku taldeak: Bakardade eta isolamendu egoeran dauden pertsonak, adinez oso nagusiak direnak, mugikortasun arazoak dituztenak...

Desgaitasuna dutenak: Duten mendekotasun mailagatik, etxeko laguntza behar duten pertsonak.

Haien ardurapean mendekotasun egoeran dauden pertsonak dituzten familiak: Familia eta lana bateratu beharra duten pertsonei laguntzea.

Laguntza behar izanez gero, dela etxean bertan, dela etxetik kanpo, denok balia zaitezkete laguntza pertsonaleko zerbitzuaz. Laguntzaren kontzeptu berria, laguntza aktiboan eta bizimodu independentearen filosofian oinarritutakoa.

Etxeko langileak
hautztzen ditugu

Etxeko langileak hautatzen ditugu: etxean bertan biziko diren langileak, kanpokoak edo orduka lan egiten dutenak.

Erosketak, mandatuak
eta zuzemenak

Zuzemenak, erosketak, mandatuak eta egin ezin dezakezun guzti hori egiten dizugu.

Aviso Legal - LOPD

  Inscrita en el Registro Foral de Servicios Sociales de la Diputación de Gipuzkoa E20 000382 0000

Diseño web by Optimiza