Etxez etxeko laguntza zerbitzua
Irunen, Hondarribian eta Donostian

Adineko pertsonak zaintzea
Laguntza hospitalean
Adineko pertsonei lagun egitea

Laguntza Gipuzkoako
ospitalean eguneko 24H

Ospitalean lagun egitea, ospitalean dauden pertsonak zaintzea eta gauak haiekin igarotzea, Gipuzkoan.

Etxeko langileak
hautztzen ditugu

Etxeko langileak hautatzen ditugu: etxean bertan biziko diren langileak, kanpokoak edo orduka lan egiten dutenak.

Erosketak, mandatuak
eta zuzemenak

Zuzemenak, erosketak, mandatuak eta egin ezin dezakezun guzti hori egiten dizugu.

Adineko pertsonak
zaintzea

Adineko pertsonak, mendekotasuna dutenak, desgaitasuna dutenak edo gaixoak zaintzen ditugu Irunen eta Hondarribian, etxetan zein ospitaletan, egunez zein gauez, eguneko 24 orduetan.

Pertsonei
lagun egitea

Medikuarengana laguntzea, mediku-kontsultak, espezialistekin kontsultak, mediku-azterketak eta -probak, larrialdi egoerak, ospitaletako egonaldiak eta ospitaleko altak.

Internet eskolak adineko 
pertsonentzako

Ordenagailua daukazu, baina ez dakizu erabiltzen? Internet eskolak ematen dizkiegu adineko pertsonei, Irunen eta Hondarribian; eskolak etxean, eskola pertsonalizatuak, banan banakoak...

Aviso Legal - LOPD

  Inscrita en el Registro Foral de Servicios Sociales de la Diputación de Gipuzkoa E20 000382 0000

Diseño web by Optimiza